matematykaszkolna.pl
pierwiastki równania liczb zespolonych abcedilla: mam znaleźć wszystkie wartości pierwiatków liczb zespolonych 7−3−3i nie mam pojęcia jak to zrobić...jak również mam pytanie czy przykład poniżej jest prawidłowy. Mam rozwiązać rownanie w zbiorze liczb zespolonych: x6−64=0
14 sty 13:10
VII: x6−64=0 x6=64 x=2 Kazdy pierwiastek stopnia szostego z 1 mnozysz przez 2 w0=1
 1 3 
w1= −

+i

 2 2 
 1 3 
w2= −

−i

 2 2 
w3= −w0 w4= −w1 w5=−w2
14 sty 14:36
VII: z=−3−3i |z|= 9+3=12= 23
 3 
tgφ=

 3 
 π 
φ=

 6 
 π 11 
argz=2π−

=

π=φ(argument glowny )
 6 6 
postac trygonometryczna
 11π 11π 
z=23(cos

+isin(

)
 6 6 
Wzor na pierwiastki i policz
14 sty 14:43