matematykaszkolna.pl
Geometria Maja: W zależności od parametru k określić możliwe wzajemne położenie prostych:
 x−1 y+1 z−1 
l1:

=

=

, l2: x+1=y−1=z
 1 2 k 
Po wektorach kierunkowych widać, że równoległe na pewno nie będą. Ale jak dobrać ten parametr, żeby na przykład się przecinały? Zamieniłam na równania parametryczne:
 x=t+1  
l1: y=2t−1 ,
 z=kt+1 
 x=s−1  
l2: y=s+1
 z=s 
I mam taki pomysł żeby przyrównać do siebie odpowiednie współrzędne, ale nie wiem jakie ma być rozwiązanie, żeby się przecinały na przykład. Pomógłby ktoś?
14 sty 12:50