matematykaszkolna.pl
Kwartyle xyyzz: Dzień dobry prosiłbym o naprowadzenie mnie jak mam poprawnie wykonać te zadanie. Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w województwie szczecińskim w 1995 roku kształtowała się następująco: Wykształcenie Liczba bezrobotnych Podstawowe 22037 Zasadnicze 18153 Średnie ogólne 5666 Policealne 9951 Wyższe 943 Ogółem 56750 Scharakteryzować populację podając odpowiednie miary tj Q1 Q2 Q3. Podać interpretację uzyskanych wyników powołując się na cechę jaką jest poziom wykształcenia.
14 sty 12:12
Qulka: Q1 = podstawowe − 25% ludności ma wykształcenie podstawowe lub poniżej (14 187 osób) Q2 = zasadnicze − 50% ludności ma wykształcenie zasadnicze lub poniżej (28 375 osób) Q3 = średnie ogólne − 75% ludności ma wykształcenie średnie lub poniżej (42 562 osób)
14 sty 16:56