matematykaszkolna.pl
Pytanie VII: rysunekDlaczego
AB BC 


?
BD CE 
13 sty 23:47
Mila: ΔABD∼ΔACE
AB AC 

=

BD CE 
Inne proporcje:
AB BC 

=

AD DE 
AB AD 

=

AC| AE 
14 sty 00:02
VII: Dziękuje
14 sty 00:06