matematykaszkolna.pl
Pochodne kierunkowe funkcji w podanych punktach w kierunku danych wektorów Olek: Pochodne kierunkowe funkcji w podanych punktach w kierunku danych wektorów f(x,y) = exy, (x0, y0) = (0,0), e = (1,1)
 f(t,t) − f(0,0) 
Δ(1,1)f(0,0) = limt→0

 t 
 et2 − 1 
= limt→0

 t 
Ponieważ limt→0 et2 − 1= 0 ⋀ limt→0 t = 0 To z reguły de L'hospitala
 et2 − 1 
limt→0

= limt→0 2t*et2 = 0
 t 
Czy tak mogę rozwiązać to zadanie?
13 sty 23:35