matematykaszkolna.pl
13 sty 21:42
Maciess: Jakie jest polecenie? Obliczyć sume szeregu czy rozstrzygnąć zbieżnosć? Jak jest indeksowana?
13 sty 21:55
aleks: zbadać jego zbieżność
13 sty 22:49
Maciess: Sprawdź warunek konieczny. Zastosuj krytetrum Leibniza
13 sty 22:57
aleks: a musimy sprawdzić zbieżność bezwzględna czy od razu możemy zastosować kryterium leibniza
13 sty 23:04
Maciess: Wydaje mi się, że tutaj kryterium Leibniza od razu. ( o ile zadziala)
13 sty 23:10
aleks: dzięki za pomoc
13 sty 23:26