matematykaszkolna.pl
Znajdź postać kartezjańską i Paweł: Znajdź postać kartezjańską i parametryczną płaszczyzny przechodzi przez początek układu i jest prostopadła do prostej łączącej A = (1, 2, 3) z B = (7, 2, 0)
13 sty 12:11
jc: Jeszcze raz spytam, co to jest postać kartezjańska płaszczyzny (google kierują mnie do Twojego wpisu).
13 sty 12:34
Paweł: chyba równanie ogólne
13 sty 13:49
jc: B−A=(6,0,−3) || (2,0,−1) Równanie ogólne: 2x−z=0 Równanie parametryczne: x=s y=t z=2t
13 sty 13:56
Paweł: a mógł byś dać jakieś wskazówki jak do tego dojśc bardziej?
13 sty 14:21
jc: Równanie płaszczyzny przechodzącej przez (0,0,0) i prostopadłej do wektora (p,q,r): px+qy+rz=0 Rozważana płaszczyzna jest prostopadła do wektora B−A równoległego do wektora (2,0,−1). Równanie parametryczne. Np. Tak: dwie zmienne uznajesz za parametry, trzecią wyznaczasz. Oczywiście w przypadku np. z=7, nie możesz z przyjąć jako parametr. Wtedy możesz napisać: x=s y=t z=7
13 sty 14:34
Paweł: x=s y=t z=2t Tu nie powinno być z = 2s?
13 sty 15:02
jc: Masz rację, x=s, y=t, z=2s.
13 sty 16:17