matematykaszkolna.pl
ciag xx: ile wynosi suma 1000 kolejnych liczb nieparzystych zaczynajac od 7
13 sty 11:56
ICSP: a1 = 7 r = 2 an = 5 + 2n a1000 = 2005
 7 + 2005 
S1000 =

* 1000 = 500(7 + 2005)
 2 
13 sty 12:15