matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo mature29: Sprawdzian ma 10 pytań z zaszyfrowanymi odpowiedziami czterokrotnego wyboru. Za dobrą odpowiedź zyskuje się +3punkty, za brak 0pkt, a za złą −1pkt. Czy dzięki prawdopodobieństwu można wyliczyć najbardziej optymalną dla zdającego sytuację? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien odpowiadać?
13 sty 03:17
getin: Może nie prawdopodobieństwo, ale dzięki teorii gier Potencjalny zysk (+3pkt) jest większy niż potencjalna strata (−1pkt) więc najbardziej optymalna strategia to po prostu udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania
13 sty 07:59
kerajs: Pewnie słowo ''zaszyfrowane'' niesie jakąś informację, lecz nie wiem jaką. 1) Zakładam, że punkty dostaje się za każdy z 40 wyborów. Moja strategia: Zaznaczam wybory w których znam poprawną opcję, a w pozostałych strzelam (jak sugeruje @getin) 2) Zakładam, że 3 punkty dostaje się za 4 poprawne wybory w danym pytaniu, 0 za ominięcie pytania, −1 za brak czterech poprawnych wyborów. Moja strategia: Odpowiadam na pytania na które znam poprawną odpowiedź, a na pozostałe pomijam. 3) Punkty są inaczej rozdzielane niż w 1) lub 2) Brak danych do określenia strategii.
13 sty 10:01