matematykaszkolna.pl
granica uczen: Oblicz granicę
 |z|n 
limn→ (

)
 n 
z to liczba zespolona
12 sty 21:51
ICSP: |z| jest liczbą rzeczywistą. Tak naprawdę liczysz granicę typu:
 qn 
lim

 n 
gdzie q ≥ 0 Wystarczy powołać się na znane fakty dotyczące zachowania funkcji liniowej i wykładniczej.
12 sty 21:54
uczen: Wykładnicza rośnie szybciej, więc granica to 0?
 |z|n 1 
Mam zapisaną taką nierówność

<

, nie rozumiem, skąd się wzięła.
 n n 
12 sty 21:56