matematykaszkolna.pl
Trójkąt prostokątny VII: Udowodnić ze w trójkącie prostokątnym z przeciwprostokątną c zachodzi rowność ρc=r+ρa+ρb
12 sty 21:16
VII: ρb −oczywiście
12 sty 21:18
kerajs: Dopisz czym są p? oraz r.
12 sty 21:49
VII: Oczywiście r− promień okregu wpisanego w trójkąt zmienie ρ na ϱ bo to faktycznie wygląda jak p ϱab, ϱc sa to promienie okręgów dopisanych
12 sty 21:54
kerajs: Do równania (ϱab)+(r− ϱc)=0 wstaw
 2P 
ϱ a=

 b+c−a 
 2P 
ϱ b=

 a+c−b 
 2P 
ϱ c=

 a+b−c 
 2P 
r=

 a+b+c 
12 sty 22:18
VII: Dziękuje.
12 sty 22:20