matematykaszkolna.pl
Znajdź postać kartezjańską i parametryczną prostej, Paweł: Znajdź postać kartezjańską i parametryczną płaszczyzny (a) jest równoległe do ~ u = [1, 2, 3] i do ~ v = [0, 5, 2],, Obliczyłem n jednak nie wiem skąd wziąć punkt
12 sty 20:54
kerajs: Sądzę, iż możesz wybrać dowolną, więc i punkt zaczepienia dowolny.
12 sty 21:40
jc: Co to jest postać kartezjańska?
12 sty 22:26