matematykaszkolna.pl
Jak sprawdzić czy punkt leży w środku czworokąta? jaro: Mam pytanie, jak sprawdzić czy punkt leży w środku czworokąta w sensie kwadratu lub prostokąta?
12 sty 20:13
getin: czworokąt musisz mieć umieszczony na układzie współrzędnych czworokąt musisz opisać układem nierówności jeśli współrzędne (x,y) jakiegoś punktu spełniają każde z równań tego układu nierówności to ten punkt (x,y) jest wewnątrz czworokąta
12 sty 20:29
Qulka: w sensie wewnątrz czy że na przecięciu przekątnych
12 sty 20:32
jaro: wewnątrz. Czyli jeśli mam punkty przykładowe (0,0), (0,3), (4,0), (4,3) to nierówności w jaki sposób będą wyglądały?
12 sty 21:07
Qulka: 0<x<4 0<y<3
12 sty 21:10