matematykaszkolna.pl
rozwiąż równanie krzyś: Cześć, potrzebuje pomocy, ponieważ moje rozumowanie nie zgadza się z poprawną odpowiedzią.
 1 1 
Rozwiąż równanie: |x+4| − |

−3| =

+7
 2 2 
zrobiłem to tak: rozwiązuję w trzech przedziałach: I (−, −4> II (−4, 6> III (6, ) dla x ∊ (−, −4>: −x−4−0,5x+3 = 0,5x+7 2x = −8 x=−4 ∊ (−, −4> dla x ∊ (−4, 6>: x+4−0,5x+3 = 0,5x+7 7=7, równanie tożsamościowe, x ∊ (−4, 6> dla x ∊ (6, ) x+4+0,5x−3 = 0,5x+7 x=6 ∉ (6, ) z mojego rozwiązania wynikałoby, że x ∊ {−4} ∪ (−4, 6> poprawna odpowiedź to: x ∊ {−14} ∪ (6, ) proszę o pomoc!
12 sty 09:55
jc: Chyba zgubiłeś x w równaniu.
12 sty 10:05
krzyś: oj faktycznie, ale już zrozumiałem co robię źle.... dziękuję i tak
12 sty 10:09