matematykaszkolna.pl
Funkcja f(x,y)=x^2+y^2 ma w punkcie A(0,0) wojko: Funkcja f(x,y)=x2+y2 ma w punkcie A(0,0) a)minimum lokalne b)maksimum globalne c) maksimum lokalne d)punkt przecięcia
11 sty 11:50
ICSP: a)
11 sty 11:52