matematykaszkolna.pl
Warunek wystarczający istnienia ekstremum lokalnego funkcji f(x,y) w punkcie P t wojko: Warunek wystarczający istnienia ekstremum lokalnego funkcji f(x,y) w punkcie P to f'x(P)=0, f'y(P)=0 oraz: a. f''xx(P)f''yy(P)−(f''xy(P))2>0 b. f''xx(P)f''yy(P)>0 c. f''xx(P)f''yy(P)−(f''xy(P))2<0 c. f''xx(P)f''yy(P)<0
11 sty 11:35
Jerzy: a)
11 sty 11:40