matematykaszkolna.pl
Punkt stacjonarny funkcji f(x,y) to punkt P, który spełnia warunek wojko: Punkt stacjonarny funkcji f(x,y) to punkt P, który spełnia warunek: a. f'x(P)<0 i f'y(P)<0 b. f'x(P)=0 i f'y(P)=0 c. f'x(P)>0 i f'y(P)>0 d. f'x(P)=0 lub f'y(P)=0 e. f'x(P) * f'y(P)<0
11 sty 11:25
Jerzy: b)
11 sty 11:28