matematykaszkolna.pl
Warunek konieczny istnienia ekstremum lokalnego funkcji f(x,y) to wojko: Warunek konieczny istnienia ekstremum lokalnego funkcji f(x,y) to: a)f'x =0 i f'y=0 b)f'x * f''y=0 c)f'x=0 lub f'y=0 d)f'x=0
11 sty 11:20
ICSP: Obie pochodne cząstkowe muszą się jednocześnie zerować: a)
11 sty 11:22