matematykaszkolna.pl
narysuj układ opisany nierównościami yrdyd: rysunekDla obszaru D opisanego nierównościami, określ które zdania są prawdziwe.
x+y>=2  
x+y<=7  
y>=4
x,y>=0 
a) Jeden z wierzchołków obszaru D ma współrzędne (x,y) = 3,4 b) Obszar D jest trójkątem c) Jeden z boków obszaru D leży na prostej y=0 d) Jeden z wierzchołków obszaru D ma współrzędne (x,y) = 0,0 Utworzyłem z nierówności równiania: y=−x+2 y=−x+7 y=4 I na podstawie tych równań narysowałem proste widoczne na rysunku wyżej, do tego mam obszar wspólny. Wyszło mi, że odpowiedzi: a) Prawidłowa b) Prawidłowa c) Błędna d) Błędna Mógłby mi ktoś sprawdzić? Ewentualnie wyjaśnić czy czegoś nie mam źle?
10 sty 23:11
Szkolniak: jest okej
10 sty 23:22
yrdyd: Dziękuję. emotka
10 sty 23:24
yrdyd: Dziękuję. emotka
10 sty 23:24