matematykaszkolna.pl
Zastosowanie pochodnej Witam: Wyznaczyc równanie prostej przechodzacej przez punkt A(0, 2) i stycznej do krzywej y = xe−x2 . Witam , jak to policzyć?
10 sty 22:05
Szkolniak: Skąd taki przykład?
10 sty 22:21
janek191: rysunek Może A = ( 2, 0) ?
10 sty 23:11
jc: f(x)=xe−x2 Styczna w punkcie (p, f(p)): f'(p)=(1−2p2)e−p2 y=(1−2p2)e−p2(x−p)+pe−p2= [(1−2p2) x + 2p3]e−p2 Podstawiam x=2, y=0. (1−2p2)(2−p)+p=0 p3−2p2+1=0
 5 
p=1, p=

 2 
10 sty 23:36
jc: Mamy 3 styczne, przez punkt (0,2) nie przechodzi żadna styczna.
10 sty 23:41