matematykaszkolna.pl
zadania różne anonim123: Proszę o rozwiązanie zadań z linków https://zapodaj.net/f39a49541d094.jpg.html https://zapodaj.net/5c915abd98e44.jpg.html
10 sty 16:32
janek191: Popraw treść zadania 1.
10 sty 16:49
anonim123: trzeba w zadaniu 1 rozwiązać nierówność
10 sty 16:56
Jerzy: Ad1) Co to jest moduł z dwóch wyrażeń algebraicznych ?
10 sty 17:02
6latek: Witam emotka Wstaw kreske ulamkowa
10 sty 17:03
6latek: anonim123 Naprawde nic z tego nie potrafisz policzyc?
10 sty 17:06
Mila: rysunek 1)
 4x+1 
|

|>2
 2x−3 
 3 
2x−3≠0,⇔x≠

 2 
 3 
|4x+1|>2*|2x−3| /2 i x≠

 2 
16x2+8x+1>4*(4x2−12x+9) 16x2+8x+1>16x2−48x+36 56x>35
 35 
x>

 56 
 5 3 
x>

i i x≠

 8 2 
 5 3 3 
x∊(

,

)∪(

,)
 8 2 2 
10 sty 17:14
janek191: z.3
  x2 − x − 6 
f(x) =

 x + 2 
1) x2 − x − 6 ≥ 0 ( x + 2)*(x − 3) ≥ 0 x∊ ( −, − 2> ∪ < 3, +) 2) x ≠ − 2 Odp. x ∊ ( − , − 2) ∪ < 3 , +)
10 sty 17:28
janek191: Wyznacz dziedzinę: f(x) = ln (x2 − 3 x + 3) 1) ln (x2 −3 x + 3) ≥ 0 ln (x2 −3 x + 3) ≥ ln 1 x2 −3 x + 3 ≥ 1 x2 −3 x + 2 ≥ 0 (x −1)*(x −2) ≥ 0 x∊ ( − , 1> ∪ < 2, +) 2) x2 −3 x + 3 > 0 Δ = 9 −4*1*3 < 0 x∊ ( − , +) Odp. x ∊ ( − , 1 > ∪ < 2, +) =========================
10 sty 17:58
anonim123: Nie mam czasu tego rozwiązać i nie bardzo wiem jak
10 sty 18:24
Mila: rysunek b)
 x2−5x+3 
|

|<1
 x2−1 
x≠1 i x≠−1 1) |x2−1|=x2−1 dla x<−1 lub x>1 |x2−5x+3|<x2−1⇔ x2−5x+3>−x2+1 i x2−5x+3<x2−1 i (x<−1 lub x>1) 2x2−5x+2>0 i −5x<−4 Δ=9
 1 4 
x1=2 lub x=

i x>

 2 5 
 1 4 
(x∊(−,

)∪(2,) lub x∊(

,) i (x<−1 lub x>1)
 2 5 
x∊(2,) ====== 2) Lub |x2−1|=−x2+1 dla x∊(1,1) wtedy mamy nierówność: |x2−5x+3|<−x2+1⇔ x2−1<x2−5x+3<−x2+1 rozwiąż sama, skorzystaj z rozwiązanych wyżej fragmentów stąd mamy rozw.
 1 4 
x∊(

,

)
 2 5 
=============== odp. Suma rozwiązań (1) +(2)
 1 4 
x∊(

,

)∪(2,)
 2 5 
================
10 sty 19:08