matematykaszkolna.pl
Czy graf G jest grafem planarnym g: Czy graf G jest grafem planarnym, jeśli jest rzędu n ≥­ 7 utworzonym z grafu pełnego Kn poprzez usunięcie z niego cyklu Hamiltona?
9 sty 17:58
M:
7 lut 08:00