matematykaszkolna.pl
Algebra. Kasia: W pierścieniu F5 [x] znajdź takie a, b należące do F5 [x] takie, że NWD(f, g) = a*f + b*g. f(x) = x3 + 4x2 + x + 3, g(x) = x2 + 2x + 4, i policzyłam wcześniej, że NWD(f, g) = 4. Proszę o pomoc.
8 sty 18:28
Kasia: up
10 sty 20:15
jc: f=(x+2)g+3x g=x(x+2)+4=x(x+2)−1 x=2f+3(x+2)g=2f + (3x+ 1)g 1=x(x+2)+4g = (2f+ (3x+1)g) (x+2) + 4g = (2x+4) f + (3x2+4x+1) g Sprawdź, bo mogłem coś pomylić.
10 sty 20:49