matematykaszkolna.pl
Zapisać słownie podane zdanie i określić wartość logiczną zdania Buba: ∀𝑥∈𝑅∃𝑦∈𝑅 (𝑥−𝑦≥0⟺(𝑥>0∧𝑦>0)∨(𝑥<0∧𝑦<0).
17 gru 19:55
M:
7 lut 08:02