matematykaszkolna.pl
krzywą Béziera Adrianna: Naszkicować krzywą Béziera określona przez następujące punkty sterujące: P0(2,2), P1(3,5), P2(6,6), P3(4,3)
15 gru 14:48
M:
7 lut 08:04
kerajs: x(t)=2(1−t)3+3(1−t)2t+6(1−t)t2+4t3 ∧ y(t)=2(1−t)3+5(1−t)2t+6(1−t)t2+3t3 Wstaw kilka wartości z przedziału [0,1] , zaznacz uzyskane punkty na płaszczyźnie i je połącz.
8 lut 07:42