matematykaszkolna.pl
dokładność przybliżenia ka: Oszacuj dokładność przybliżenia
x x3 

= x − x2+

w przedziale 0≤x≤1
ex 2 
14 gru 08:48
M:
8 lut 05:54