matematykaszkolna.pl
Okrąg Granica : Jeżeli mam całkę po gornej części okręgu (o środku 0, promieniu 1) to granice całkowania mogę ustalić jako od 0 do −π?
12 gru 16:32
M:
8 lut 05:54