matematykaszkolna.pl
Znajdz dziedzine bart: Znaleźć dziedzinę, granice, przedziały monotoniczności oraz narysować wykres funkcji
 x2−1 
f(x) =

:
 √(x2−9) 
8 gru 12:32
M:
8 lut 05:56