matematykaszkolna.pl
Oblicz miare kąta ABC W trójkącie w którym Zairox: Oblicz miare kąta ABC w trójkącie, w którym a) |AB|=10 |BC|=6 |AC|=9 B) |kąt BAC|=20 stopni |AC|=5 |BC|=4 C) |kąt ACB|=120 stopni |AC|=6 |BC|=10
26 lis 13:00
a7: rysunek z tw. cosinusów 92=102+62−2*10*6cosα ⇒ cosα=55/120=11/24=0,458(3) α≈63o
26 lis 13:30
a7: to bylo a)
26 lis 13:30
6latek: rysunek1) z tw cosinusow wylicz |AB|
 |AB| 6 
2) z tw sinusow

=

stad sinα=.. to α=
 sin120o sinα 
26 lis 13:44
Nikt:
7 cze 20:06