matematykaszkolna.pl
wyznacz granicę Marek: lim (2+sin1/x) / x3 x→0+
24 lis 11:22
M:
9 lut 06:37
Mariusz: Sinus należy do przedziału <−1;1> więc licznik jest dodatni Jest on także ograniczony Mamy zatem granicę niewłaściwą +
10 lut 16:32