matematykaszkolna.pl
. mathelp: Jak narysować f: [0,1]x[0,3]→R f(x,y)=max(x,y)? Proszę o pomoc emotka
23 lis 21:47
M:
9 lut 06:38
kerajs: Przyjmując z=f(x,y)=max(x,y) wynikiem jest trójkąt o wierzchołkach (0,0,0), (1,0,1) i (1,1,1) i trapez o wierzchołkach (0,0,0), (1,1,1), (1,3,3) i (0,3,3) .
10 lut 08:07