matematykaszkolna.pl
Pokaż że zachodzi Derun: Pokaż, że dla każdej nieujemnej liczby całkowitej n zachodzi
nawias
n
nawias
nawias
0
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
n
nawias
nawias
n
nawias
 
nawias
2n
nawias
nawias
n
nawias
 
2+
2+
2+...+n
2 =
     
23 lis 13:43
M:
9 lut 18:36
Adamm: (1+x)n * (1+x)n = (1+x)2n porównaj współczynnik przy xn
9 lut 19:15