matematykaszkolna.pl
trzy siostry loli: Trzy siostry podzieliły się po równo nagrodą pieniężną wygraną w teleturnieju i ulokowały swoje udziały na nowo otwartych rachunkach w tym samym banku. Najstarsza wyczerpie swoją wygraną, podejmując na koncie kolejnych n lat kwotę X. Średnia zamierza podejmować co roku kwotę Y, również przez n kolejnych lat, ale rozpocznie wypłaty dopiero za 5 lat. Najmłodsza natomiast zamierza podjąć za rok tylko odsetki od nagrody, a resztę wypłacać sobie w równych kwartalnych ratach Z przez n lat. Jaka jest relecja między X, Y, Z, jeśli bank gwarantuje stałą efektywną stopę procentową i, a odsetki kapitalizowane są co kwartał?
22 lis 00:29