matematykaszkolna.pl
granice xyz: Witam, nie mogę sonie poradzić z tymi przykładami: lim x−>0 (tgx−sinx)/sin3x lim−>3 (arctg(3x−9))/x2−9
22 lis 00:15
ICSP:
tgx − sinx sinx(1 − cosx) (1−cosx)(1+cosx) 

=

=

sin3x cosxsin3x cosx(1+cosx)sin3x 
 1 1 
=


 cosx(1 + cosx) 2 
arctg(3x−9) arctg(3x−9) 3 1 

=

*


x2 − 9 3x−9 x+3 2 
22 lis 09:01
Mariusz: ICSP
 sinx(1−cosx) (1−cosx)(1+cosx) 
Równość

=

 cosxsin3x cosx(1+cos(x))sin3x 
jest fałszywa Wygląda na to jakbyś po rozszerzeniu ułamka chciał skrócić sinusy i skróciłeś w liczniku ale nie w mianowniku
22 lis 10:54
ICSP: wystarczy zamienić sin3x na sin2x po znaku = i będzie dobrze.
22 lis 11:24
xyz: Mógłby ktoś dokładniej wytłumaczyć ten pierwszy przykład? Mianowicie chodzi mi o to, co się dzieje po podstawiewniu sinx=1+cosx,
22 lis 12:00
Jerzy: Tam nie ma podstawienia,tylko wyłączenie sinx przed nawias.
22 lis 12:02
H: Rozpisz tgx na sinx/cosx
22 lis 12:14
xyz: ale skąd się bierze to (1−cosx)(1+cosx)/cosx(1+cosx)sin3x, a poźniej to 1/cosx(1 + cosx)
22 lis 15:14
Jerzy: To rozszerzenie ułamka,chociaż moim zdaniem nieuprawnione, bo wyrażenie 1 + cosx może być równe 0
22 lis 15:21
Mariusz: Jerzy a co proponujesz w zamian bo można by jeszcze zamienić na funkcje trygonometryczne połowy kąta
tgx−sinx sinx(1−cosx) (1−cosx) 

=

=

sin3x cosxsin3x cosxsin2x 
 1−cosx 1 x2 
=(

)(

)(

)
 x2 cosx sin2x 
 1−cosx 
I teraz widać że wystarczy obliczyć granicę limx→0

 x2 
Zastosujmy w liczniku jedynkę trygonometryczną i wzór na cosinus podwojonego kąta
 1−cosx 
limx→0

=
 x2 
 1−cosx
 x x x x 
(cos2(

)+sin2(

))−(cos2(

)−sin2(

))
 2 2 2 2 
 
limx→0


 x2x2 
 1−cosx 
 x 
2sin2(

)
 2 
 
limx→0

=limx→0

 x2 x2 
 1−cosx 
 x 
2sin2(

)
 2 
 
limx→0

=limx→0

 x2 
 x 
4(

)2
 2 
 
 1−cosx 2 
 x 
sin(

)
 2 
 
limx→0

=

limx→0(

)2
 x2 4 
x 

2 
 
 1−cosx 1 
limx→0

=

 x2 2 
Jerzy a to rozwiązanie jest twoim zdaniem uprawnione ?
23 lis 07:52