matematykaszkolna.pl
z tw. sin i cos zadanko: Trójkąt, którego dwa boki mają długość 3 i 2, wpisano w okrąg o promieniu 6. Oblicz długość trzeciego boku trójkąta. odp: 25−5212 lub 25+5212
21 lis 22:56
a7: rysunek z tw. sinusów a/sinα=2R a=2*6*sinα z tw. cosinusów a2=33+22−2*2*3cosα 144sin2α=13−12cosα 144(1−cos2α)=13−12cosα 144cos2α−12cosα−131=0 cosα=t ∧ t∊(−1,1) 144t2−12t−131=0 Δ=75600=25*144*21 Δ=6021
 12±6021 
cosα=

 24 
 1±521 
cosα=

 24 
a2=13−12cosα
 1±521 1±521 26−1±521 
a2=13−12*

=13−

=

 24 2 2 
 25±521 
a2=

 2 
 25±521 
a=

 2 
==============
22 lis 00:14
Eta:
 abc c c2 
P=

⇒P=

to P2=

 4R 4 16 
 a+b+c 5+c 
p=

⇒ p=

 2 2 
ze wzoru Herona
 5+c 5−c c+1 c−1 (25−c2)(c2−1) 
P2=

*

*

*

=

 2 2 2 2 16 
Porównując pola otrzymamy: c4−25c2+25=0 Δ = 525 , Δ=521
 25+521 25−521 
c2=

lub c2=

 2 2 
c>0
 25+521 25−525 
Odp: c=

lub c=

 2 2 
===============================
22 lis 02:16
Eta: Oczywiście dla : a=2, b=3, R=6
22 lis 02:22
.-.: c− szukany bok 2+3>c c<5 2+c>3, c>1 1<c<5
22 lis 15:26
Eta: Dokładnie emotka c∊(1,5)
22 lis 15:39