matematykaszkolna.pl
Z twierdzenia sinusów bisztyg: Na boku AB trójkąta ABC obrano punkt P, tak, że AP=3, BP=1, <ACP=60, <BCP=30. Oblicz pole trójkąta ABC
21 lis 17:28
M:
9 lut 18:37
Eta: rysunek @ M Po co wyciągasz takie banalne do rozwiązania zadanie ? PABC= 23
9 lut 20:54