matematykaszkolna.pl
Z twierdzenia sinusów bisztyg: Na boku AB trójkąta ABC obrano punkt P, tak, że AP=3, BP=1, <ACP=60, <BCP=30. Oblicz pole trójkąta ABC
21 lis 17:28