matematykaszkolna.pl
Korzystając z twierdzenia sinusów bisztyg: bok AC trójkąta ABC ma długość 10. Oblicz wysokość opuszczoną na ten bok, jeśli ∡ACB=130, ∡ACB=30
21 lis 17:23
janek191: Popraw treść zadaniaemotka
21 lis 20:04
bisztyg: ∡ABC=30
21 lis 20:15
Eta: rysunek Z tw. sinusów
AC h h 

=

⇒ 20=

sin30o sin20o sin20o 
h= 20*sin20o ≈ ...... odczytaj z tablic
21 lis 21:34
janek191: rysunek β = 30o γ = 130o α = 20o Dokończemotka
21 lis 21:47
Eta:
21 lis 21:51