matematykaszkolna.pl
odpowiedź to p{10} Zadanie z twierdzeń sinusów bisztyg: Dany jest kwadrat ABCD o boku długości 4. Oblicz promień okręgu przechodzącego przez wierzchołek A, środek boku BC i środek symetrii kwadratu. odpowiedź to 10 Zadanie z twierdzeń sinusów
21 lis 16:50
Mila: rysunek 1) α=135o
 a 
|AE|2=a2+(

)2
 2 
 a5 
|AE|=

 2 
2) Z tw. sinusów:
AE 

=2R
sin135o 
a5 2 

*

=2R
2 2 
a5 410 

=2R⇔

=2R
2 2 
R=10 ======
21 lis 17:07