matematykaszkolna.pl
pole trójkąta DAniel: W trójkącie ABC o danym polu S na bokach BC, CA, AB obrano odpowiednio punkty D, E, F w taki
 |BD| |CE| |AF| 
sposób, że

=

=

=k, k>0. Oblicz pole trójkąta DEF
 |DC| |EA| |FB| 
21 lis 16:14
Mila: rysunek PDEF=S−(Pa+Pb+Pc}
 |AF| 
1)

=k
 |FB| 
|AF| k*|FB| k 

=

=

|AB| k*|FB|+|FB| k+1 
 k 
|AF|=

*|AB|
 k+1 
=========== 2)
CE| 

=k
|AE| 
|AE| |AE| 1 

=

=

|AC| |AE|+k*|AE| k+1 
 1 
|AE|=

*|AC|
 k+1 
===============
CE |k*|AE| k 

=

=

|AC| |AE|+k*|AE| k+1 
 k 
|CE|=

*|AC|
 k+1 
=============== 3)
|BD| 

=k
|DC| 
4)
|BD| k*|CD| k 

=

=

|BC| k*|CD|+|CD| k+1 
 k 
|BD|=

*|BC|
 k+1 
 1 
|CD|=

*|BC|
 k+1 
5) Korzystamy ze wzoru na pole z sinusem odpowiedniego kąta
 1 
Pa=

|AF|*|AE|*sinα⇔
 2 
 1 k 1 
Pa=

*

*|AB|*

*|AC|*sinα⇔
 2 k+1 k+1 
 k 
Pa=

*S
 (k+1)2 
============
 1 1 1 k 
Pb=

*|FB|*|BD|*sinβ=

*

|AB|*

*|BC|*sinβ
 2 2 k+1 k+1 
 k 
Pb=

*S
 (k+1)2 
=============
 1 1 1 k 
Pc=

*|CD|*|CE|=

*

*|BC|*

*|AC|*sinγ
 2 2 k+1 k+1 
 k 
Pc=

*S
 (k+1)2 
============= 5)
 3k 
P=S−

*S
 (k+1)2 
 3k 
P=S*(1−

)
 (k+1)2 
============= Może sprawdź, czy wyrażenie w nawiasie jest dodatnie dla każdego k>0.
21 lis 18:15
DAniel: dziękiemotka
21 lis 19:19
Eta: rysunek |AB|=c(k+1) , |AC|=b(k+1) , |BC|=a(k+1) 2S= |AB|*|AC|*sinα=bc(k+1)2*sinα i 2 P1=bck*sinα 2S= |BC|*|AB|*sinβ=ac(k+1)2*sinβ i 2P2=ack*sinβ 2S= |BC|*|AC|*sinγ =ab(k+1)2*sinγ i 2P3=abk*sinγ to
 P1 P2 P3 k 3k 

=

=

=

to P1+P2+P3=

S
 S S S k+1)2 (k+1)2 
zatem P=S−(P1+P2+P3)
 3k 
P= S(1−

)
 (k+1)2 
================
21 lis 22:27