matematykaszkolna.pl
Granica alfonso: Zbadać istnienie granicy w punkcie x0=2 f(x)= x2−4/|2−x|
20 lis 21:49
20 lis 21:52