matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: nauczyciel biologii zrobił zestawienie wyników trzech sprawdzianów przeprowadzonych w dwudziestoosobowej klasie(tabela) ocena 1 2 3 4 5 6 liczba ocen 4 10 23 2 19 2 po kolejnym sprawdzianie dopisał do niego nowe oceny Wyznacz dominantę i medianę ocen w nowym zestawieniu jeśli z tego sprawdzianu: a)wszyscy uczniowie otrzymali ocenę dobrą b) połowa uczniów otrzymała ocenę bardzo dobrą , a pozostali − niedostateczną
20 lis 20:11