matematykaszkolna.pl
Trygonometria ....: Rozwiąż nierówność
sinx + cosx 

≥0
cos2x 
20 lis 20:05
Eta: cos2x≠0 x ≠ ...... i cos2x= (sinx+cosx)(cosx−sinx) działaj..........
20 lis 20:12
....: Doszłam do cosx−sinx>0 i nie wiem co dalej
20 lis 21:24
Eta: rysunek
 π π 
cosx>sinx i cos(2x)≠0 ⇒ x≠

+k*

, k∊C
 4 2 
20 lis 21:37