matematykaszkolna.pl
Granica ciągu ktostam: Jak formalnie wykazać, że granicą ciągu 1/n nie jest 1?
20 lis 16:34
ABC: weź małe otoczenie epsilonowe 1 to ono będzie zawierać tylko skończoną liczbę wyrazów tego ciągu
20 lis 16:41
ABC: albo bardziej wyrafinowany sposób : pokaż że granicą jest 0 i powołaj się na fakt że ciąg nie może mieć dwóch różnych granic emotka
20 lis 16:43
ktostam: a przybliżyłbyś, proszę, to pierwsze rozwiązanie?
20 lis 16:44
ABC: zapisujesz z kwantyfikatorami zdanie "1 jest granicą ciągu 1/n" następnie tworzysz jego zaprzeczenie w zaprzeczeniu pierwszy kwantyfikator będzie "istnieje ε>0" więc wskazujesz tego epsilona na
 1 
przykład

itd.
 3 
20 lis 16:48
ktostam: Nie rozumiem
20 lis 17:00
ktostam: Robię to tak? ∃ε>0, że ∀Nε∊N ∃n>Nε |1/n−1|>ε i daję, że dla np. ε=1/3 to rzeczywiście zachodzi i już?
20 lis 17:05
ABC: masz jeszcze jeden kwantyfikator szczególny to jeszcze jedną rzecz musisz wskazać nie uczyli cię na wstępie do matematyki jak się dowodzi ? kwantyfikator ogólny : ustalamy szczególny: należy wskazać , konstrukcja
20 lis 17:42