matematykaszkolna.pl
dowód Tomasz: Wykaż na podstawie definicji, że funkcja f(x) = 3 𝑥 − 4 jest różnowartościowa w swojej dziedzinie Dziedzina to R rozumiem
20 lis 15:29
Jerzy: Musisz pokazać,że: ∀ x1,x2 : x1 ≠ x2 , f(x1) ≠ f(x2) , czyli: f(x1) − f(x2) ≠ 0
20 lis 15:40
Eta: Def. f(x) jest różnowartościowa w Df ⇔ ⋀ x1≠x2 ⇒ f(x1)≠f(x2) x1, x2∊D x1≠x2 ⇒ x1−x2≠0 ⇒ f(x1)−f(x2)≠0 f(x1)−f(x2)= 3x1−4 −(3x2−4)= 3(x1−x2) ≠0 bo x1−x2≠0 wniosek : f(x) jest różnowartościowa w D=R
20 lis 15:41