matematykaszkolna.pl
Równanie z częścią urojoną Krzrantop: Równanie z częścią urojoną z4 − 3iz2 + 4 =0 w=z2 w2 − 3iw + 4 = 0 Δw= −9 −16 = −25 co dalej Δ= 5i w= −i v 4i?
20 lis 14:25
ICSP: w1 + w2 = 3i w1*w2 = 4 skąd w1 = 4i w2 = −i teraz masz dwa równania do rozwiązania z2 = −i z2 = 4i
20 lis 14:28
Jerzy: 14:25 , sam do tego doszedłeś: w = − i lub w = 4i , czyli: z2 = −i lub z2 = 4i
20 lis 14:41
Mila: (1+i)2=2i (1−i)2=−2i ======== 1) z2=2*(2i) z2=2(1+i)2 z=2*(1+i) lub z2=−2*(1+i) 2)
 −2i 
z2=−i⇔z2=

 2 
 (1−i)2 
z2=

 2 
 1−i −1+i 
z=

lub z=

 2 2 
=========================
20 lis 17:25