matematykaszkolna.pl
Oblicz Paweł: (x+2)2 = −4x
20 lis 14:19
Paweł: ds
20 lis 14:20
Paweł:
20 lis 14:20
Jerzy: x2 + 4x + 4 = − 4x ⇔ x2 + 8x + 4 = 0
20 lis 14:23