matematykaszkolna.pl
funkcja wymierna niewlasciwa ---> suma wielomianu funkcji wymiernej wlasciwej p4t: Podaną funkcję wymierną niewłaściwą przedstawić w postaci sumy wielomianu i funkcji wymiernej właściwej:
x6 

x2+2x+2 
rozumiem ,że najpierw muszę to podzielić pisemnie podzieliłem sobię to tak: x6:x2+x+2=x4−2x3+2x2+4 −x6−2x5−2x4 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −2x5−2x4 +2x5+4x4+4x3 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2x4+4x3 −2x4−4x3+4x2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4x2 −4x2−8x−8 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −8x−8 <−−−−−−−− reszta wydaje mi się ,że wyszło dobrze i teraz rodzi się pytanie jak to przedstawić w postaci sumy tej wielomianu?
20 lis 01:40
6latek: Jesli dobrze wykonane dzielenie to
 −8x−8 
=x4−2x3+2x24+

 x2+2x+2 
20 lis 04:04