matematykaszkolna.pl
Pomocy Jak: Wyznacz rozwiązania w przedziale [0, 2π]: cosx * ctg2x ≤ 0 Z góry dziękuje <3
19 lis 21:25
6latek:
 cos(2x) 
ctg(2x)=

i zalozenie co do sinusa
 sin2x 
lub dla zabawy
 ctg2(x)−1 
ctg(2x)=

 2ctg(x) 
19 lis 21:30
Eta: [cosx≥0 ∧ ctg(2x) ≤0] v [ cosx≤0 ∧ ctg(2x) ≥0] ∧ sin(2x) ≠0 dla x∊<0,2π>
20 lis 19:50