matematykaszkolna.pl
potęga liczby zespolonej Lembas1664: z4−(2+3i)4=0 z4=(2+3i)4 Mogę w tym wypadku obustronnie wyciągnąć pierwiastek? Ze wzorów (2+3i)4 nie wychodzi
19 lis 18:35
Lembas1664: z = −3 + 2 i z = −2 − 3 i z = 2 + 3 i z = 3 − 2 i taki ma być wynik
19 lis 18:36
ICSP: z = (2 + 3i)*eiπk/2 , k = 0,1,2,3
19 lis 18:37
ICSP: czyli wyznaczasz jeden a pozostałe otrzymujesz poprzez przemnożenie wyznaczonego przez pierwiastki stopnia 4 z jedynki,
19 lis 18:38
Mila: z4−(2+3i)4=0 (z2−(2+3i)2)*(z2+(2+3i)2)=0 (z−(2+3i))*(z+(2+3i))*(z2−i2(2+3i)2)=0 (z−(2+3i))=0 lub (z+(2+3i))=0 lub z=i*(2+3i) lub z=−i(2+3i) dokończ
19 lis 18:43
Lembas1664: Pytanie, jak to formalnie zapisać? liczb e nie miałem
19 lis 18:45
Lembas1664: dzięki
19 lis 18:45
jc: z4=(2+3i)4 Równanie 4 stopnia ma co najwyżej 4 rozwiązania. Jednym z rozwiązań jest 2+3i. −(2+3i) też jest rozwiązaniem bo (−1)4=1 Również i(2+3i) oraz −i(2+3i) są rozwiązaniami bo i4=1 i (−i)4=1. Masz więc wszystkie rozwiązania bo więcej nie ma.
19 lis 19:25