matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę potnik: Oblicz granicę:
  2  
lim (

arctgx)x
  π  
x→
19 lis 17:50
ICSP: Spróbuj podstawić x = tg(t) a potem sprowadzić do granicy z liczbą e. Pod koniec mogą się przydać jakieś tożsamości trygonometryczne typu
 π 
cos(t) = −sin(t −

)
 2 
19 lis 18:10